Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wstępnej oceny merytorycznej wniosków inkubacyjnych złożonych do pierwszego cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3”.

Na Panele Ekspertów, które odbędą się w dn. 25-27 czerwca br., zostanie zaproszonych 45 Pomysłodawców ocenionych pozytywnie. Zaproszenia zostaną wysłane na podane we wnioskach adresy e-mail.

PDF | Wyniki wstępnej oceny merytorycznej – pomysły zakwalifikowane

PDF | Wyniki wstępnej oceny merytorycznej  – brak kwalifikacji