Audyt dostępności cyfrowej

kompleksowe badanie stron internetowych pod kątem ich dostępności dla jak największej liczby osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach audytu badamy m.in. funkcjonalność strony lub aplikacji dla różnego typu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, poprawność kodowania strony, intuicyjność dotarcia do konkretnych informacji, przejrzystość treści, stosowane nazewnictwo.

Realizacja audytów odbywa się w oparciu
o Listę kontrolną WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji dostępności do publikacji na badanej stronie internetowej.

Szczegółowy raport z wynikami audytu dostępności wraz z zaleceniami ułatwiającymi naprawę błędów.

Przygotowanie deklaracji dostępności do publikacji na badanej stronie internetowej.

Kto i dlaczego potrzebuje audytu dostępności cyfrowej?

  • Podmioty publiczne – zapewnienie dostępności jest wymogiem prawnym. Jeśli jesteś w tej grupie, masz obowiązek opublikowania Deklaracji Dostępności potwierdzającej poziom dostosowania m.in. Twojej strony internetowej i BIP. Audyt pomoże ci określić ten poziom.
  • Korporacje i przedsiębiorstwa – zbadanie i dostosowanie strony www pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami jest realnym krokiem w stronę walki z wykluczeniem oraz realizacji inkluzywnej polityki CSR-owej.
  • Organizacje pozarządowe – szczególnie te z obszaru ochrony zdrowia, współpracy z seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością.