Strona Główna2024-05-07T10:44:57+02:00

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.

Misją Parku jest kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości w Łomży i subregionie łomżyńskim.

Nowoczesne rozwiązania dla Twojej firmy

Park Przemysłowy Łomża (PPŁ) stanowi spójny element szeregu działań podjętych przez władze samorządowe miasta Łomża mające na celu stworzenie przestrzeni niezbędnej dla wsparcia i rozwoju inicjatyw gospodarczych oraz poprawy atrakcyjności gospodarczej miasta.

Aktualności

Lokatorzy Inkubatora Przedsiębiorczości

Przejdź do góry