Jubileusz polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Dokładnie 25 lat temu,  17.06.1991r. podpisany został Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji w Łomży odbyła się zorganizowana w Parku Przemysłowym Łomża przez Starostwo Powiatowe w Łomży konferencja poświęcona jubileuszowi 25-lecia polsko – niemieckiego traktatu.

Read more: Jubileusz polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

O środkach na rozwój łomżyńskiej przedsiębiorczości

O sposobach pozyskania środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości dyskutowali w dniu 08 czerwca br. w Parku Przemysłowym Łomża łomżyńscy przedsiębiorcy. Organizatorami konferencji, poświęconej Rozwojowi Łomżyńskiej Przedsiębiorczości i Finansowaniu Inwestycji ze środków unijnych na lata 2014-2020 była Łomżyńska Izba Handlowo – Przemysłowa, Park Przemysłowy Łomża, Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Bank Pekao.

Read more: O środkach na rozwój łomżyńskiej przedsiębiorczości

PPŁ zacieśnia współpracę z Polsko – Kazachstańską Izbą Handlowo – Przemysłową

W dniu 06 czerwca br. w siedzibie Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Warszawie przy ulicy Trębackiej 4 odbyło się spotkanie przedstawicieli Parku Przemysłowego Łomża oraz Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach z Prezesem Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej Piotrem Guzowskim.

Read more: PPŁ zacieśnia współpracę z Polsko – Kazachstańską Izbą Handlowo – Przemysłową

Zapisz

Hala do wynajęcia

hub

 

asia

 

biznes