O środkach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PPŁ

W dniu 16 grudnia w Parku Przemysłowy Łomża odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Spotkanie otworzył Mieczysław Bieniek Dyrektor PUP w Łomży po czym głos zabrał Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Jarosława Sadowski, który to w ciepłych słowach odniósł się do potrzeby organizacji tego typu spotkań. Po wystąpieniach dyrektorów PUP, Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu PPŁ przedstawił ofertę Parku Przemysłowego Łomża w której znalazły się m.in. tworzona grupa zakupowa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz świadczone usługi hostingowe w oparciu o własną serwerownię PPŁ.

Read more: O środkach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PPŁ

Podlaskie Forum Gospodarcze obradowało w PPŁ

Prezydenci trzech największych miast województwa podlaskiego spotkali się w Parku Przemysłowym Łomża, na ostatnim już w tym roku Podlaskim Forum Gospodarczym. Tematem wiodącym był rozwój przedsiębiorczości przy wykorzystaniu narzędzi wspierających działalność samorządów, takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz infrastruktury dostępnej w parkach naukowo-technologicznych i przemysłowych.

Read more: Podlaskie Forum Gospodarcze obradowało w PPŁ

O rynku chińskim w PPŁ

Pomimo, iż Polskę i Chiny dzieli kilka stref czasowych i olbrzymie różnice kulturowe, rynek chiński z uwagi na swe walory jest magnesem przyciągającym polskich przedsiębiorców. Wielu z nich postanowiło zgłębić swą wiedzę o Państwie Środka na zorganizowanym przez Park Przemysłowy Łomża oraz Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego seminarium poświęconemu temu najludniejszemu krajowi świata.

Read more: O rynku chińskim w PPŁ 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes