Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do pierwszego cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3”.

Wszystkie wnioski złożone  do pierwszego cyklu inkubacji, do dnia 22 maja 2024 roku, w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3” spełniły kryteria formalne i przeszły do kolejnego etapu, czyli wstępnej oceny merytorycznej. Wyniki te zostaną ogłoszone za kilka dni.

45 najwyżej ocenionych Pomysłodawców będzie mogło zaprezentować się na Panelu Ekspertów, który planowany jest pod koniec czerwca br.

Ocena formalna wniosków złożonych do 1. cyklu inkubacji w HOT3 (do dn. 22.05.2024 r.)

PDF | Wyniki oceny formalnej do 1. cyklu inkubacji w Hub of Talents 3