Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła nabór wniosków w programie „Platformy startowe dla nowych pomysłów: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów”. Celem działania jest sfinansowanie rozwoju innowacyjnych produktów młodych spółek założonych w Polsce Wschodniej. PARP wybrała do dofinansowania 52 projekty, które otrzymają łącznie ponad 30 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

Do kogo był skierowany nabór?

Nabór skierowany był do startupów, które pomyślnie ukończyły program inkubacji na Platformie startowej lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych. To w szczególności spółki, które powstały dzięki środkom Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), ale nie pozyskały z programu finansowania na dalszy etap swojej działalności. Zakończony nabór dał im szansę na zdobycie bezzwrotnej dotacji na wdrożenie innowacji produktowej i przeprowadzenie pierwszej sprzedaży.

52 startupy z Polski Wschodniej z unijnym wsparciem

W ramach naboru do PARP wpłynęło 195 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę blisko 135 mln zł. Kryteria naboru spełniły 52 projekty, które otrzymają łącznie ponad 30 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Wybrane projekty oferują nowoczesne rozwiązania m.in. z obszaru AI, druku 3D oraz rzeczywistości rozszerzonej w takich branżach jak medycyna, edukacja, finanse czy energetyka.

Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty mogły uzyskać dofinansowanie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych projektu i nie większe niż 600 tys. zł. Pozyskane środki startupy mogą przeznaczyć na:

  • zakup usług związanych z rozwojem modelu biznesowego,
  • wynagrodzenia personelu projektu,
  • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej informacji na temat konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” znajduje się na stronie PARP.