W dniu 25 września bieżącego roku gościli w Parku Przemysłowym Łomża partnerzy programu Stay-On. Celem spotkania było przedstawienie oferty Parku oraz przybliżenie funkcjonowania na podlaskim rynku Inkubatora Przedsiębiorczości. W spotkaniu w PPŁ udział wzięli  przedstawiciele  7 krajów, w tym m.in. Niemiec, Grecji, czy Włoch.

Projekt Stay-On to międzynarodowy program mający na celu tworzenie odpowiednich warunków, które umożliwią młodym ludziom pozostanie na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie im dostępu do świadczeń, usług i miejsc pracy.

Stay-On ma na celu wspieranie wzmacniania pozycji młodych ludzi poprzez zapewnianie odpowiednich umiejętności potrzebnych na wiejskim rynku pracy, takich jak umiejętności cyfrowe, umiejętności zarządzania wpływem na środowisko oraz rozwój osobisty.