Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do działania „Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). W ramach projektu przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami w prowadzeniu działalności uzyskają wsparcie szkoleniowe lub doradcze. Nabór do działania ruszy w czerwcu 2024 r.

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” ma na celu wspieranie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, np. szkolenia oraz wsparcie doradcze. Pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami, takimi jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba kluczowych pracowników.

Nabór do działania będzie prowadzony przez 6 operatorów wyłonionych przez PARP. Są to:

  • KDK Info Sp. z o.o. – „Kompleksowy program wsparcia firm w okresowych trudnościach”
  • ProcessTeam Sp. z o.o. – „Program wsparcia mikro, małych i średnich firm w okresowych trudnościach”
  • Krajowa Izba Gospodarcza – „Kompleksowe wsparcie firm w okresowych trudnościach”
  • QS Zurich Sp. z o.o – „Stacja: nowe otwarcie”
  • CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. – „Centrum wsparcia MŚP w okresowych trudnościach”
  • Certes Sp. z o.o. – „Postaw swój biznes na nogi”

Budżet naboru wynosi 66 mln zł. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego. Przedsiębiorstwo niezatrudniające pracowników (samozatrudnienie) może otrzymać maksymalnie 19 289 zł, mikro i małe przedsiębiorstwo 77 192 zł, a średnie przedsiębiorstwo 154 384 zł.

Operator dokona ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania usług rozwojowych na jednego pracownika oraz wskaże maksymalną stawkę za godzinę usługi rozwojowej. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach będzie mógł korzystać ze wsparcia w ramach projektu do wyczerpania limitu udzielonej kwoty wsparcia na przedsiębiorcę w okresowych trudnościach.

Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na realizację działań doradczych mających na celu opracowanie Diagnozy w oparciu o wynik wykonanej Autodiagnozy i usług rozwojowych. Usługi rozwojowe mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez firmę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Refundacji mogą podlegać wyłącznie koszty usług rozwojowych wynikających z Diagnozy.

Więcej informacji o działaniu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” znajduje się na stronie PARP.

parp.gov.pl